Programul de granturi mici pentru tinerii din raionul Ialoveni, runda a XIII-a

runda_XIIIFondul pentru Tineri Ialoveni anunţă lansarea celei de a XIII-a rundă a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Reamintim că Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Ialoveni şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi vor avea ca scop participarea tinerilor la viaţa civică și dezvoltare comunitară; participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare; participarea culturală și timp liber pentru tineri; participarea tinerilor la procesul decizional (domeniu prioritar în această rundă).

Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu

Anunţ angajare specialist(ă) relații publice și comunicare

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de specialist(ă) relații publice și comunicare în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social – formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova.

Perioada de angajare: septembrie 2016 – decembrie 2017, postul este project-based (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
1. Realizează proiecte de campanii sociale și coordonează desfășurarea lor;
2. Elaborează conceptul și machetele materialelor promoționale / informative (tipărituri, spoturi audio și video, etc.), stabilește canalele de comunicare;
3. Organizează arhiva electronică a publicaţiilor și materialelor promoționale / informative ale asociației;
Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu

Anunţ angajare formator / formatoare specialitatea “chelner / ospătar”

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de formator / formatoare specialitatea “chelner / ospătar” în cadrul programului „Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova și al Primăriei orașului Viena, Biroul Afaceri Europene și Internaționale prin Volkshilfe Solidarität Viena, Austria.

Perioada de angajare: septembrie 2016 – decembrie 2017, postul este project-based (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
1. Identifică nevoile de instruire ale benenficiarilor programului (tineri cu dizabilități);
2. Asigură planificarea, elaborarea și actualizarea modulelor de instruire la locul de muncă a beneficiarilor;
3. Stabileşte scopurile şi obiectivele instruirii şi / sau prezentărilor, precum şi metodele de instruire;
Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu

Anunţ angajare formator / formatoare specialitatea “bucătar auxiliar”

Calif-jobAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de formator / formatoare specialitatea “bucătar auxiliar” în cadrul programului „Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a persoanelor cu dizabilităţi” implementat cu suportul financiar al SOIR Moldova și al Primăriei orașului Viena, Biroul Afaceri Europene și Internaționale prin Volkshilfe Solidarität Viena, Austria.

Perioada de angajare: septembrie 2016 – decembrie 2017, postul este project-based (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă), cu posibilitatea de extindere.

Cerinţe şi responsabilităţi:
1. Identifică nevoile de instruire ale benenficiarilor programului (tineri cu dizabilități);
2. Asigură planificarea, elaborarea și actualizarea modulelor de instruire la locul de muncă a beneficiarilor;
3. Stabileşte scopurile şi obiectivele instruirii şi / sau prezentărilor, precum şi metodele de instruire;
Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu

Eco-Răzeni a obţinut Premiul ONU pentru promovarea dreptului persoanelor cu dizabilități la muncă și viață independentă

UN2Organizația Națiunilor Unite în Moldova a premiat la 10 decembrie 2015 realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în 2015, eveniment în cadrul căruia Întreprinderea socială “Floare de cireș” fondată de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” a obținut Premiul mare pentru promovarea dreptului persoanelor cu dizabilități la muncă și viață independentă.

“Dacă mă angajez, pierd ajutorul social şi gradul de dizabilitate”, “nimeni nu angajează persoane cu dizabilităţi”, “cu-i mă adresez şi cine mă poate ajuta să-mi caut un loc de muncă sau să învăţ o meserie”, acestea sînt numai cîteva dintre întrebările şi problemele la care, începînd cu aprilie 2012, Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” oferă răspunsuri şi soluţii tinerilor cu alte abilităţi. Este vorba despre un program amplu care şi-a propus drept scop creşterea gradului de incluziune socială şi calităţii vieţii a tinerilor cu dizabilităţi prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilităţilor de viaţă şi de muncă, combaterea marginalizării, implicarea părinţilor şi asigurarea sustenabilităţii intervenţiilor de incluziune socială.

Continuarea

Posted in NOUTATI | Lasă un comentariu

Concurs oferte comerciale pentru servicii de producere spot video de promovare

rfqÎn perioada februarie 2015 – decembrie 2017, Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” implementează în parteneriat cu Reprezentanța SOIR Moldova proiectul „Antreprenoriatul social – formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi”, proiect care conține componenta dezvoltare organizațională și sporirea vizibilității programelor asociației. Unul dintre rezultatele proiectului este producerea și difuzarea unui spot video de promovare a activității întreprinderii sociale “Floare de cireș” SRL și a Programului de instruire la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități.

Floare de cireş este program amplu de formare profesională care antrenează tineri, bărbați și femei cu dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice. În calitate de angajaţi, învaţă să prepare mâncare şi să o servească clienţilor, astfel îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi comunităţile lor. Într-un spaţiu suportiv şi securizat, tinerii învaţă să lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar CV-ul lor devine mai atractiv. Floare de cireş oferă speranţă, instruire, și sprijin pentru tineri, bărbați și femei cu dizabilităţi, care să le permită să își schimbe viaţa lor şi să devină membri activi în comunități.

Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu

Concurs oferte comerciale pentru servicii de consultanță în planificare strategică

rfqÎn perioada februarie 2015 – decembrie 2017, Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” implementează în parteneriat cu Reprezentanța SOIR Moldova proiectul „Antreprenoriatul social – formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi”, proiect care conține și componenta dezvoltare organizațională. Unul dintre rezultatele proiectului este ca Asociația Obștească “Eco-Răzeni” să dispună de o Strategie de dezvoltare a organizației și Plan de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Scopul concursului de oferte
Eco-Răzeni va contracta o companie sau un(o) expert(ă) independent(ă) care în colaborare cu Eco-Răzeni va oferi consultanță și va participa la toate etapele de elaborare a Strategiei de dezvoltare a organizației pentru perioada 2016 – 2018 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Dosarul de aplicare va conține:
a) CV-ul organizației / expertului(ei) independent(e) în care se vor specifica următoarele aspecte: portofoliul serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate ale personalului, date de contact, etc.;
b) Scrisoare de intenție în care se vor specifica următoarele aspecte: descrierea metodologiei, termenii de realizare pentru fiecare etapă, costul serviciilor în lei moldovenești.
Dosarele incomplete nu vor fi analizate. Continuarea

Posted in CONCURSURI, TENDERE | Lasă un comentariu