(Jurnalul evenimentelor) Schimbul de Tineret ,,Roads of faith, roads of culture”

Schimbul de Tineret ,,Roads of faith, roads of culture” a fost organizat de către Federaţia Galiciană a Asociaţiilor de Tineret din Spania în colaborare cu Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni”, în cadrul Programului ,,Youth in Action” al Comisiei Europene. Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 08 – 17 august 2012 pe teritoriul Comunităţilor Autonome Galicia şi Catalonia, Regatul Spaniei, cu participarea delegaţiilor din Spania, Republica Moldova, Germania şi Georgia. Din componenţa delegaţiilor au făcut parte reprezentanţii sectorului administrativ şi asociativ de tineret de nivel central şi local, voluntari din cele patru ţări enumerate mai sus.

Obiectivele schimbului de tineret au constat în:
– consolidarea capacităţile instituţionale de implementare a politicilor de tineret în administraţiile centrale şi locale;
– schimbul de valori, bune practici şi experienţe în domeniul politicilor de tineret;
– crearea un spaţiu de dialog intercultural, pe principiul toleranţei, pentru a stimula interesul şi respectul tinerilor faţă de alte culturi, etnii;
– promovarea participării tinerilor din comunităţile rurale, care dispun de oportunităţi reduse;
– combaterea excluderii tinerilor din mediul rural;
– identificarea oportunităţilor de colaborare în scopul planificării şi desfăşurării viitoarelor proiecte comune în domeniul tineretului.

Descarcă AGENDA schimbului de tineret.
Lista participanţilor la schimbul de tineret din partea Republicii Moldova:
1. Sergiu Gurău, preşedinte, AO „Eco-Răzeni”;
2. Victor Pletosu, specialist principal în politici de tineret, Consiliul raional Ialoveni;
3. Dumitru Braga, asistent de proiect, AO „Eco-Răzeni”;
4. Maria Gurău, consultant, AO „Eco-Răzeni”;
5. Vasile Rusu, specialist IT, Camera de Licenţiere;
6. Raisa Usatîi, lector limba spaniolă, Universitatea de Studii Europene;
7. Romina Melega, secretar, Consulatul Spaniei la Chişinău;
8. Olga Iurcisin, studentă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Desfăşurarea shimbului de tineret

În după-amiaza zilei de 08 august 2012 cele 4 delegaţii ale ţărilor Spania, Republica Moldova, Germania, Georgia, au vizitat Primăria Municipiului Lalin (Concello de Lalin), o administraţie publică locală model în implemetarea politicilor de tineret. Potrivit afirmaţiilor Primarului Municipiului Lalin, administraţia locală are un specialist în domeniul tineretului, care se ocupă cu informarea tinerilor despre oportunităţile lor. Aici tineretul este îndrat în cercetările ştiinţifice din agricultură: zootehnie şi fitotehnie, în domeniul turismului, culturii, educaţiei, economiei, protecţiei mediului. Apoi s-a efectuat o vizită la Casa de Cultură din Lalin, Centrul pentru Tineret cu o multitudine de servicii, terenul sportiv municipal, Fundaţia pentru Tineret, care colectează fonduri şi organizează în parteneriat cu APL, acţiuni pentru tineret după necesităţile tinerilor. Asociaţiile obşteşti în domeniul tineretului, care la nivel de Regiunea Galicia alcătuiesc Federaţia Galiciană a Asociaţiilor de Tineret din Spania, încadrează tineretul în proiecte ecologice de curăţare a rîurilor, izvoarelor. Toate aceste organizaţii care alcătuiesc sectorul asociativ de tineret monitorizează activitatea specialistului de tineret ca să fie una transparentă. În cadrul vizitei la aceste organizaţii domnul PLETOSU Victor, specialist în domeniul tineretului, a făcut o prezentare a acţiunilor de tineret care se organizează în raionul Ialoveni. Seara fiecare delegaţie a prezentat spre studiere cultura ţării pe care o reprezintă cu toate formele de artă, personalităţi, instituţii, politici culturale.

La 09 august 2012, s-a efectuat o vizită în municipiul Santiago de Compostella – capitala Comunităţii Autonome Galicia. Administraţia regională Xunta de Galicia are un Guvern Regional cu Ministerul Bunăstării, care are în componenţă Direcţia Generală Tineret şi Voluntariat, care colaborează cu Federaţia Galiciană a Asociaţiilor de Tineret din Spania şi Federaţia Fundaţiilor pentru Tineret ,,Principe de Asturias” – fiul regelui Spaniei. De menţionat că, directorii generali ai acestor Direcţii Generale Tineret şi Voluntariat din cele 17 regiuni ale Spaniei, formează Consiliul care administrează Institutul Naţional pentru Tineret al Spaniei. Apoi s-a organizat vizite la Fundaţia pentru Tineret ,,Fundacion de Toledo”. În cadrul vizitei la aceste organizaţii domnul PLETOSU Victor, specialist în domeniul tineretului, a făcut o prezentare a acţiunilor de tineret care se organizează în raionul Ialoveni. Apoi au fost vizitate Catedrala de Santiago de Compostella, Muzeul Catedralei, Muzeul Pelerinilor cu imagini video şi foto. Seara fiecare delegaţie a prezentat spre studiere geografia şi dezvoltarea turistică ţării pe care o reprezintă cu toate monumentele de cultură, istorice, religioase, educaţionale, turistice.

De asemenea, la 10 august 2012, s-a efectuat o vizită în municipiul Santiago de Compostella, la Oraşul Cultural al Galiciei – o clădire impunătoare şi grandioasă de 500 milioane euro, care concentrează în sine tot potenţialul regiunii Galicia. Orăşelul reprezintă cartea de vizită a regiunii cu specificul şi situaţia pe orizontală şi verticală, adică de-a lungul istoriei şi toate domeniile vitale de activitate: politică, economie, cultură, educaţie, istorie, descoperiri ştiinţifice, artizanat, tineret, sport, diverse evenimente din viaţa regiunii. Apoi delegaţiile au vizitat oraşul Pontevedra, capitala Provinciei Pontevedra, Regiunea Galicia. Administraţia Provincială (Diputacion Provincial) în frunte cu un preşedinte, care are în aparatul său administrativ un specialist în domeniul tineretului şi de formare a capacităţilor tinerilor, care organizează acţiuni de tineret cu Centrul pentru Tineret, asociaţiile şi fundaţiile pentru tineret. Aici fiecare delegaţie a vorbit despre acţiunile de tineret pe care le întreprind. De asemenea, domnul PLETOSU Victor, specialist în domeniul tineretului, a făcut o prezentare a acţiunilor de tineret care se organizează în raionul Ialoveni. Apoi au fost vizitate cetăţile celtice de pe limanul Oceanului Atlantic. Seara fiecare delegaţie a prezentat spre studiere istoria ţării pe care o reprezintă cu epocile antică, medievală, renaşterii, modernă, contemporană şi etapa actuală.

La 11 august 2012, s-a organizat un marş turistic al celor 4 delegaţii prin localităţile Provinciei Pontevedra. Intinerariul a cuprins pădurile administraţiei provinciei, cu terenurile experimentale – ştiinţifice în toate sectoarele din agricultură, sol, climă, apă – în laboratoarele unde lucrează şi studiază tineretul din localităţile rurale, care caută soluţia de utilizat în economie resursele energetice naturale: eoliană, hidroenergetice, solară, etc. S-a examinat curăţarea rîului Fonte de Bano, activitatea Muzeului Etnografic ,,Casa do Patron” – cu bucătăria tradiţională a Galiciei, meşteşugărit, artizanat, războaie de ţesut, tîmplărie şi atelier de meşteşugărit. ,,Camera Inului” – unde femeia lucrează să îmbrace casa cu prosoape pe care este improvizat arborele genealogic al familiei. Am cunoscut lucrul şi la ,,Muino da Fonte” – moară de făină cu roata hidraulică împinsă de apa rîului. S-a vizitat Muzeul ,,Area Recreativa”, din pădure, fondat de tineretul din localitate prin proiecte. De menţionat că muzeele au ateliere de lucru în care activează tineretul, cu susţinerea logistică şi financiară a Fundaţiei ,,Casa do Patron”. Aici, domnul PLETOSU Victor, specialist în domeniul tineretului, a făcut o prezentare a activităţii Fondului pentru Tineri Ialoveni, prin Programe de Granturi Mici pentru ideile de proiecte ale tinerilor şi acţiunile culturale în care sunt încadraţi. Seara fiecare delegaţie a prezentat spre studiere folclorul şi tradiţiile, obiceiurile ţării pe care o reprezintă cu momentele vieţii: la naştere, căsătărie, sărbătări de familie şi religioase.

La 12 august 2012, s-a desfăşurat o vizită de lucru în municipiul Lugo, capitala Provinciei Lugo, Comunitatea Autonomă Galicia, la administraţia provinciei Diputacion Provinciale Lugo, unde am luat cunoştinţă de activitatea specialistului în domeniul tineretului şi formare a capacităţilor tinerilor, colaborarea fructuoasă cu asociaţiile şi fundaţiile de tineret. Apoi am vizitat primăria municipalităţii Mondonedo şi Centrul Cultural ,,Centro Cultural da Alcantara” din această localitate, unde specialistul de tineret ne-a povestit despre proiectele pentru tineret pe care le implementează administraţia publică locală. Apoi am vizitat zidurile romane de 2000 ani, înălţate în perioada Imperiului Roman, precum şi Marea Cantabrică cu stîncile Las Catedrales. Seara fiecare delegaţie a prezentat spre studiere economia fiecărei ţări în parte cu ramurile de bază, marile corporative, trusturi şi investiţiile care se fac.

De asemenea, la 13 august 2012, s-a desfăşurat o vizită de lucru în teritoriul Provinciei Lugo, la Primăria Municipiului Minio, situat pe coastele munţilor, unde tineretul este încadrat în cultivarea viţei-de-vie pe pantele dealurilor, îndeleticire care se trage încă de la romani. Vizita a urmat în Provincia Ourence, Comunitatea Autonomă Galicia. După vizita la Diputacion Provinciale – administraţia provinciei, am efectuat o vizită de studiu la Concello de Castro Calderas – primăria municipiului Calderas, unde am cunoscut activitate specialistului de tineret în parteneriat cu Asociacion Cultural e Xuvenil ,,Teatro Secundario” (Asociaţia pentru Cultură şi Tineret ,,Teatru Secundar”). Apoi a fost o excursie la Castelul ,,Castro de Calderas” – unde activează tinerii în cercetări istorice. Apoi o plimbare pe Rîul Sil la Podul Îndrăgostiţilor, unde tinerii închideau o lăcată şi aruncau cheia în rîu ca să fie uniţi pentru totdeauna.
Seara fiecare delegaţie am înscenat o piesă de teatru social care ţine de cele mai stringente probleme ale societăţii din care venim şi care se cer a fi soluţionate prin participarea tuturor actorilor sociali.

La 14 august 2012, s-a desfăşurat o vizită de lucru în teritoriul Provinciei Corunia, Comunitatea Autonomă Galicia. După vizita la Diputacion Provinciale – administraţia provinciei, am efectuat o vizită de studiu la Muzeul ,,Domus Hominis” (Casa Omenirii) – patrimoniul umanităţii construit de Imperiul Roman, unde activează tineretul din provincie în dezvoltarea multilaterală a capacităţilor cu specialistul în domeniul tineretului şi formare a capacităţilor tinerilor, în parteneriat cu Asociacion Xuvenil e Cultural AILOLA (Asociaţia pentru Tineret şi Cultură AILOLA) – care reprezintă un grup format din conducătorii şcolilor de artă, muzică, coregragie, pictură, din regiune. Seara fiecare delegaţie a participat la un ritual spaniol prin care Marele Preot prepara porţiune magică din arderea spirtului ,,Keimada” şi ,,Sangria” – vin cu fructe sfinţit.

De asemenea, la 15 august 2012, vizită de lucru a continuat în teritoriul Provinciei Corunia, Comunitatea Autonomă Galicia, la Primăria Municipiului Corunia, unde activează structurile: Servicio Municipal de Xuvenil (Serviciul Municipal pentru Tineret) şi Servicio Municipal de Deportiva (Serviciul Municipal pentru Sporturi), apoi la Ciudat Deportiva de la Torre (Stadionul Sportiv de la Turn) – unde s-au făcut mari investiţii europene pentru tineretul din provincie de a dezvolta ramurile de sport: fotbal, baschet, regbi, etc. Apoi a urmat o excursie la Torre de Hercules (Farul Hercules) – cel mai mare far din lume, are 2000 ani, construit de Imperiul Roman pe Portul Oceanul Atlantic şi Rosa dos Ventos (Roza Vînturilor) – unde romanii stabileau coordonatele geografice ale pămîntului şi măsurau puterea oceanului.
Seara fiecare delegaţie a prezentat un studiu comparativ în viziunea fiecăruia a politicilor de tineret din ţara ce-o reprezintă în comparaţie cu cele din Comunitatea Autonomă Galicia.

La 16 august 2012, delegaţiile s-au deplasat în estul Regatului Spaniei, Comunitatea Autonomă Catalonia, municipiul Barcelona. Administraţia regională Generalitat de Catalunya are un Guvern Regional cu Ministerul Bunăstării, care are în componenţă Direcţia Generală Tineret şi Voluntariat, care colaborează cu Federaţia Cataloniană a Asociaţiilor de Tineret din Spania şi Federaţia Fundaţiilor pentru Tineret. De remarcat că aici cea mai strălucită organizaţie de tineret este Asociaţia pentru proicte de mobilitate europeană – care atrage investiţii considerabile pentru domeniul tineretuluii de la Uniunea Europeană, chiar proiecte ambiţioase pentru tineri ,,Vom cumpăra prima casă” – asigurarea tinerilor cu locuinţă. Apoi au vorbit fiecare delegaţie despre politicile de tineret pe care le întreprind. Aici, domnul PLETOSU Victor, specialist în domeniul tineretului, a făcut o prezentare a activităţii Fondului pentru Tineri Ialoveni, prin Programe de Granturi Mici pentru ideile de proiecte ale tinerilor şi acţiunile culturale în care sunt încadraţi.
Apoi a urmat excursii la Parcul Guell, Casa Guell – ale vestitului arhitect de talie europeană, care a construit dar nu a finisat Catedrala ,,Sagrada Familia” (Familia sacă a lui Isus Hristos), pe care am vizitat-o dimpreună cu Palatul Regal.

De asemenea, la 17 august 2012, vizită de lucru a continuat în teritoriul Comunităţii Autonome Catalonia la Primăria Municipiului Barselona, unde activează Servicio Municipal de Xuvenil (Serviciul Municipal pentru Tineret), care se remarcă prin mecanismele de colaborare între municipalitate şi asociaţiile de tineret care monitorizează administraţia publică, impunînd-o ca să îşi orinteze activitatea toate serviciile către tineret. De asemenea structurile de tineret deleagă observatori pentru a monitoriza cheltuielile făcute în domeniul tineretului de autorităţi. Autorităţile municipale demonstrează că în trecerea timpului politicile de tineret devin tot mai importante şi se caută tot mai multe oportunităţi de afirmare a tinerilor. Un exemplu este Casa Tineretului cu multiple servicii pentru tineri: informare, educaţie nonformală, cultură şi artă, concursuri de inteligenţă, oportunităţi economice, participare civică, etc. Apoi am vizitat Portul Barselonei cu corăbiile lui Cristofor Columb şi vizita s-a încheit cu o sesiune de evalure a schimbului de bune practici şi experienţe.

Acest articol a fost publicat în NOUTATI. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.