Au fost semnate 28 acorduri de colaborare pentru finanțarea proiectelor tinerilor

În scopul sporirii participării tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi la procesul de luare a deciziilor, în perioada 15, 16 și 17 iunie 2020 a avut loc semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea certificatelor de grant pentru implementarea celor 28 proiecte ale grupurilor de iniţiativă civică şi ale consiliilor locale de tineret din 19 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 22 iunie – 25 august 2020, în cadrul rundei a XX-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa actorii dezvoltării politicilor de tineret din administrația raionului Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni”, împreună cu primarii, managerii instituțiilor de educație și cultură, precum și consiliile locale ale tinerilor.

Domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni, asistat de distinsa doamnă profesor Galina TONU, Vicepreședintele raionului Ialoveni, au subliniat că, contribuția financiară a Consiliului Raional Ialoveni la runda a XX-a de granturi mici pentru tineri constituie 180 000 lei pentru stimularea creativității și voluntariatului, impulsionarea activismului civic și încurajarea ideilor ingenioase ale tinerilor. De remarcat faptul că, domnul președinte Mihail SILISTRARU a fost factorul de decizie ce a susținut lansarea Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” acum 10 ani, în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni” și Fundația Est-Europeană din Moldova.

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A.O. ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și Fundaţia Est – Europeană din Moldova, cu desfăşurarea a 19 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 309 proiecte în 24 de localităţi ale raionului.

La cea de-a XX-a rundă, în perioada 01 februarie – 06 martie 2020, urmare a atelierelor de instruire privind scrierea proiectelor din 08 – 09 februarie și 15 – 16 februarie 2020, s-au depus spre finanţare 41 de proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 20 de localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar în valoare de 346 735 lei.

Dar, urmare a interviului cu aplicanţii, desfășurat în perioada 21, 25, 26 și 27 mai 2020, precum și a procedurii de vot online, realizată în perioada 10 – 15 martie 2020, au obţinut suport financiar 28 de proiecte din 19 localităţi, cu un buget total de 217 500 lei, dintre care: 180 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni, iar 35 500 lei este suportul Fundației Est-Europene din Moldova din resursele Suediei.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco – Răzeni”, a informat echipele, că luni, 22 iunie 2020, ora 13:00 va organiza, online, un atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea rapoartelor financiare şi narative, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului rundei a XX – a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, conform etapelor:
1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor: 22 iunie – 25 august 2020;
2. Clubul Tinerilor Lideri Comunitari: şedinţa online de coordonare/raportare intermediară – 20 iulie 2020;
3. Gala Bunelor Practici: 20 august 2020;
4. Raportarea narativă şi financiară: 25 – 31 august 2020.

Astfel, încât, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor: inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret); continuitate; impact asupra comunităţii, tinerilor; durabilitate; replicabilitate (practica poate fi implementată și în alte localităţi): eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă) și participare activă (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm cu admirație finaliștii Rundei a XX-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

1. Grupul de inițiativă civică ,,GOLD”, Văsieni, lider – Mihaela Plugaru, mentor – Igor Bodean, proiectul nr. 465 ,,Tineri implicați – viitor prosper, Ediția III”, suma aprobată – 8 000 lei pentru organizarea activităților: traininguri tematice în dezvoltare personală și protecția mediului, întâlniri cu personalități, atelier de confecționare a torbițelor și amenajarea unui izvor;

2. Grupul de voluntari ,,#BiblioOstașiiLecturii”, Molești, lider – Victoria Curocichin, mentor – Tamara Ceban, proiectul nr. 466 ,,Totul începe de la o bibliotecă organizată”, suma aprobată – 7 000 lei pentru reamenajarea spațiului bibliotecii publice, unde vor fi organizate ateliere de creație, traininguri tematice, clubul de lectură, inclusiv activități de informare și promovare;

3. Consiliul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, lider – Mellissa Dulgheru, proiectul nr. 468 ,,Strong. Fit. Beatiful”, suma aprobată – 10 000 lei pentru dotarea terenului de sport cu bare de tracțiune și paralele, cu implicarea tinerilor și a sportivilor de performanță;

4. Consiliul Local al Tinerilor Cigîrleni, lider – Elena Josu, mentor – Diana Josu-Braniște, proiectul nr. 469 ,,O lume virtuală”, suma aprobată – 8 500 lei pentru procurarea unui laptop și a unui videoproiector necesar pentru organizarea serilor de film în incinta căminului cultural;

5. Grupul de inițiativă civică ,,Împreună pentru un sat mai prosper”, Dănceni, lider – Daniela Popov, mentor – Mariana Ursu, proiectul nr. 472 ,,Reparația îngrădirii stadionului artificial de minifotbal Dănceni”, suma aprobată – 9 000 lei pentru reamenajarea terenului de minifotbal cu gard reparat, cu plase de protecție și marcaje restabilite;

6. Grupul de inițiativă civică ,,Pro Young”, Ulmu, lider – Daniela Guțu, mentor – Veronica Bîrcă, proiectul nr. 473 ,,Ecologia – primul pas spre sănătate”, suma aprobată – 5 000 lei pentru reabilitarea spațiului de odihnă din apropierea terenului de sport prin igienizare, instalarea băncilor și a urnelor pentru deșeuri;

7. Grupul de inițiativă civică ,,Împreună spre viitor”, Suruceni, lider – Arina Bodișteanu, mentor – Nadejda Blăniță, proiectul nr. 474 ,,Suruceni – undă verde pentru biciclete”, suma aprobată – 8 000 lei pentru amenajarea unei parcări pentru biciclete în curtea liceului, precum și organizarea sesiunilor informative și proiecție de film;

8. Grupul de inițiativă civică ,,Retorică și voluntariat”, Costești, lider – Ion Mereacre, mentor – Ion Scutaru, proiectul nr. 476 ,,Teren de joacă pentru copii”, suma aprobată – 10 000 lei pentru amenajarea unui teren de joacă dotat cu leagăn, tobogan, nisipieră și balansoar;

9. Grupul de inițiativă civică ,,Intelectualii”, Costești, lider – Marcela Bortă, mentor – Ion Scutaru, proiectul nr. 478 ,,Gândește global și acționează local”, suma aprobată – 7 000 lei pentru dotarea Liceului Teoretic Costești cu cinci mese pentru jocuri intelectuale necesare pentru organizarea concursurilor locale și raionale;

10. Consiliul Local al Tinerilor Horești, lider – Nicolae Dogot, mentor – Denis Avram, proiectul nr. 479 ,,O sală dotată – o societate informată”, suma aprobată – 8 500 lei pentru dotarea sălii mici a Casei de cultură Horești cu un videoproiector necesar pentru organizarea activităților: difuzare de film, traininguri, ședințele consiliului local de tineret, etc.;

11. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Diana Crețu, proiectul nr. 480 ,,Un parc altfel”, suma aprobată – 10 000 lei pentru amenajarea unui spațiu de odihnă pe teritoriul parcului din localitate, dotat cu bănci, urne, felinare și teren de volei;

12. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Laura Samatios, mentor – Maria Levinte, proiectul nr. 481 ,,Salubrizăm, amenajăm și menținem”, suma aprobată – 8 500 lei pentru organizarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului localității și instalarea urnelor pe străzile satului;

13. Consiliul Local al Tinerilor Zîmbreni, lider – Mădălina Malcoci, mentor – Alexandra Pînzaru, proiectul nr. 486 ,,Ungherașul ZUNEA”, suma aprobată – 8 000 lei pentru amenajarea unui spațiu cu bean bags și jocuri intelectuale în cadrul Bibliotecii publice Zîmbreni, în scopul implicării tinerilor în activități utile de petrecere a timpului liber;

14. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Carolina Lungu, mentor – Iulia Cernei, proiectul nr. 487 ,,Generația care poate și știe cum”, suma aprobată – 10 000 lei pentru organizarea atelierelor de instruire tematice, a jocurilor ,,City quest”, a difuzărilor de film în aer liber și a acțiunilor de team building;

15. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Alina Luchița, mentor – Ruxanda Braga, proiectul nr. 488 ,,O privire – un pas spre salvare”, suma aprobată – 10 000 lei pentru procurarea a 10 oglinzi stradale ce vor fi instalate la intersecții și în zone cu vizibilitate redusă, pentru asigurarea securității în trafic, precum și organizarea unui concurs și a unui flashmob cu participarea tinerilor;

16. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni, lider – Valeriu Budeanu, proiectul nr. 490 ,,Ne informăm și acționăm”, suma aprobată – 6 500 lei pentru implicarea tinerilor în acțiuni de educație și voluntariat pentru mediu, inclusiv amenajarea unui teren pentru difuzarea filmelor în aer liber;

17. Consiliul Local al Tinerilor Horodca, lider – Dumitrița Gheorghiu, mentor – Ecaterina Ursu, proiectul nr. 492 ,,Amenajarea străzii centrale cu tomberoane”, suma aprobată – 3 500 lei pentru igienizarea și amenajarea străzii centrale a localității cu urne pentru deșeuri;

18. Grupul de inițiativă civică ,,MAMI – mame ambițioase, moderne și implicate”, Mileștii Noi, Răzeni, lider – Elena Cujbă, proiectul nr. 493 ,,Leagănul copilăriei, Ediția II”, suma aprobată – 10 000 lei pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii în curtea grădiniței din localitate, cu leagăn, tobogan, nisipieră și balansoar;

19. Consiliul elevilor al L. T. Horești, lider – Lavinia Cigoreanu, mentor – Tatiana Guja, proiectul nr. 494 ,,Parcare pentru biciclete”, suma aprobată – 3 000 lei pentru instalarea unei parcări pentru biciclete în curtea liceului, în scopul promovării modului sănătos de viață în rândul tinerilor;

20. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Gheorghe Munteanu, proiectul nr. 496 ,,O lume fără Instagram”, suma aprobată – 9 000 lei pentru promovarea imaginii consiliului local al tinerilor, procurarea chitarelor pentru clubul chitariștilor, organizarea competițiilor de șah și dame, precum și dotarea bibliotecii publice cu cărți;

21. Consiliul Elevilor al L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cristian Bogos, mentor – Ala Plugaru, proiectul nr.497 ,,Dotați și activi”, suma aprobată – 8 500 lei pentru dotarea liceului cu tehnică de sonorizare pentru buna organizare și desfășurare a activităților extracurriculare;

22. Consiliul Local al Tinerilor Suruceni, lider – Andreea-Gabriela Lungu, mentor – Alexandru Vremea, proiectul nr. 499 ,,Echipă unită – succes garantat”, suma aprobată – 8 500 lei pentru organizarea trainingurilor tematice în scopul consolidării capacităților echipei consiliului local al tinerilor, precum și dotarea cu mobilier și jocuri intelectuale a unui spațiu pentru activitățile consiliului local al tinerilor;

23. Consiliul Local al Tinerilor Țipala, lider – Mădălina Groza, mentor – Maria Ghețiu, proiectul nr. 500 ,,Pilonul înțelepciunii”, suma aprobată – 8 000 lei pentru amenajarea unui spațiu în aer liber, în curtea liceului, în scopul desfășurării activităților de educație nonformală și petrecerea utilă a timpului liber al elevilor;

24. Consiliul Local al Tinerilor Sociteni, lider – Gabriela Romanciuc, mentor – Alexandra Moldovanu, proiectul nr. 501 ,,Dăruiește un zâmbet !”, suma aprobată – 6 000 lei pentru implicarea tinerilor împreună cu maturii, în special din categorii defavorizate și bătrâni, în acțiuni de salubrizare a teritoriului localității și de securizare a terenului de joacă pentru copii;

25. Grupul de inițiativă civică ,,Eco-Team”, Suruceni, lider – Laura Șoimu, mentor – Alexandru Vremea, proiectul nr. 502 ,,Eco Mood”, suma aprobată – 5 500 lei pentru implicarea tinerilor în acțiuni de informare și de voluntariat în domeniul protecției mediului, inclusiv, antrenarea acestora în acțiuni de salubrizare a străzilor, de amenajare a stațiilor de așteptare pentru călători, precum și de instalare a urnelor pentru deșeuri;

26. Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni, lider – Victoria Romanciuc, mentor – Maria Codreanu, proiectul nr. 503 ,,Toate drumurile duc spre CRT Park”, suma aprobată – 10 000 lei pentru dotarea sediului Consiliului Raional de Tineret Ialoveni cu mobilier și organizarea trainingurilor tematice pentru consolidarea capacităților membrilor consiliului raional de tineret;

27. Grupul de inițiativă civică ,,Be the Future”, Răzeni, lider – Valentina Scrob, mentor – Natalia Răileanu, proiectul nr. 504 ,,Citim împreună”, suma aprobată – 7 500 lei pentru dotarea sălii de lectură a bibliotecii liceului cu mobilier și organizarea activităților de promovare a lecturii în rândul tinerei generații;

28. Consiliul Local al Tinerilor Puhoi, lider – Iana Soltan, mentor – Angela Reuleț, proiectul nr. 505 ,,Tinerii în acțiune”, suma aprobată – 4 000 lei pentru procurarea unei imprimante color necesară pentru a tipări revista locală, în scopul informării și promovării activității consiliului local al tinerilor și a tinerelor talente din localitate.

Tinerilor activi, care participă şi investesc suficient de inteligent şi înţelept în dezvoltarea durabilă a localităţilor în care ne-am născut, le dorim succese notabile şi-i asigurăm de susţinerea substanțială în implementarea proiectelor, pentru că, la Gala Bunelor Practici din 20 august 2020, dedicată Zilei Internaționale a Tineretului, vom pune în valoare şi vom scoate în evidenţă rezultatele notorii ale muncii voluntare orientate spre impactul major în comunitate !

Articol realizat de:
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Publicitate
Acest articol a fost publicat în NOUTATI, VOLUNTARIAT. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.