Atelierul de instruire “Cu tinerii despre democrație participativă!”

În contextul implementării proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, în perioada 24 – 25 octombrie 2020, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, și-a desfășurat lucrările atelierul de instruire ,,Cu tinerii despre democrație participativă”, organizat pentru tinerii activi de către A. O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni. La instruire au participat activ circa 30 de reprezentanți ai consiliilor locale de tineret din 18 localități ale raionului: Ialoveni, Costești, Horești, Ruseștii Noi, Cărbuna, Zîmbreni, Molești, Horodca, Mileștii Mici, Răzeni, Puhoi, Cigîrleni, Suruceni, Nimoreni, Țipala, Ulmu, Dănceni și Sociteni.

Prin jocuri energizante și interactive, filmulețe şi activităţi de educaţie non-formală, participanții și-au prezentat CV-ul, hobby-ul și localitatea unde trăiesc. Moderatorii atelierului – doamna Mariana Buruiană, expert al Fundației Est-Europene din Moldova și domnul Dumitru Juraveli, președintele A. O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, împreună cu tinerii consilieri, au definit relația democrație-participare, ce începe din fiecare localitate, iar într-un stat democratic cu valori europene este ascultată vocea poporului. Democrația înseamnă să fim conectați la oameni, să consultăm opinia oamenilor, să le reprezentăm interesele.

Participanții au conturat profilul tinerilor din localitate.

Unde-i găsim pe tineri? Acasă, la casa comunitară, în cadrul instituțiilor de educație și cultură, la distracții!

Cum sunt tinerii? Conform Legii cu privire la tineret, persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Tinerii sunt forța motrice de dezvoltare a comunității. Tinerii reprezintă prezentul și viitorul. Tinerii sunt organizați în asociații obștești, în consilii de tineret, în grupuri de inițiativă civică, cluburi și cercuri pe interese. Tinerii care implementează proiecte colorează frumos cu energia lor inepuizabilă viața localităților noastre.

În ce domenii activează tinerii? Deosebim câteva grupuri distincte ale tinerilor: tineretul studios; tineri talentați pasionați de artă, sport și jocuri intelectuale; tineri cu spirit de întreprinzător; tinerii care se ocupă cu agricultura și protecția mediului; tineri activi ce-și petrec timpul liber plăcut și util în programe și proiecte comunitare, și activități de voluntariat; tineri cu necesități speciale; tineri ce se consideră elita localității; tinerii cuprinși de viciile sociale. Tinerii sunt diferiți, dar trebuie cultivată toleranța, pentru că toți tinerii sunt egali. Să respectăm opinia, diferențele, decizia și alegerea tinerilor. Pentru a contribui la soluționarea problemelor tinerilor trebuie să analizăm, în mod real, cum stau lucrurile.

În ce măsură un consiliu local de tineret reprezintă aceste grupuri distincte? Un consiliu local de tineret nu e doar la școală, unde activează consiliul elevilor. Un consiliu local de tineret este reprezentativ dacă depune eforturi ca să implice în activități și proiecte tinerii din toate categoriile din comunitate. Ca dezvoltarea personală a tinerilor să fie în unison cu dezvoltarea comunității.

Cum ajungem noi la tineri? Prin consiliile locale de tineret alese de către tineri ! Prin discursul public și puterea cuvântului, îndemnului: ,,Îndrăznește să fii diferit!”

Cine sunt liderii? Liderul este în fruntea unei echipe. Îi consultă pe toți membrii și ia decizia. Un lider înăscut, veritabil, atrage mulțimea după sine, dar și prin puterea argumentului, a cuvântului și a exemplului propriu ! Un lider responsabil distribuie responsabilitățile între membrii echipei. Promovează spiritul de echipă. Valorifică potențialul creator al tinerilor.

De ce unii tinerii sunt pasivi, nu participă și nu se implică? Pentru că se gândesc care este binele meu personal; pentru că activitățile nu reflectă preferințele tinerilor; pentru că nu sunt susținuți îndeajuns; pentru că resursele financiare sunt limitate; pentru că este și influența prietenilor; pentru că tinerii au ideea de a pleca peste hotarele țării; pentru că nu sunt forme de asociere ale tinerilor, pentru că nu sunt proiecte de mobilizare ale tinerilor.

Implicarea și participarea tinerilor trebuie să fie din propria motivație, prin încurajarea actorilor din comunitate și oferirea de oportunități diverse.

Cum mobilizăm noi tinerii? Prin comunicare cu imagini sugestive și simboluri; prin mesaje motivaționale; printr-un apel de proiecte pe rețelele de socializare; prin imagini video, reviste și postul de radio local; prin mențiuni, diplome și premii de merit.

Când mobilizăm tinerii? La implementarea unui proiect; la organizarea Zilei Consiliului Local de Tineret cu prezentarea istoriilor de succes; la afișarea pe panoul de onoare ,,Ambasadorii CLT!”; prin boxa de colectare a ideilor tinerilor despre proiectele ce urmează a fi scrise și realizate.

Unde mobilizăm tinerii? Pe rețelele de socializare; la organizarea evenimentelor speciale ce unesc și motivează tinerii; la acțiunile cultural-sportive; la activitățile consiliului local al tinerilor, în parcul tineretului din localitate.

În mobilizarea comunitară este bine să cunoaștem de ce resurse dispunem și cât trebuie să ne ofere prin grant partenerul donator.

Care este rolul unui consiliul local al tinerilor? E o structură aleasă de tineri, pentru reprezentarea și consultarea tinerilor, pe principiile participării voluntare, în procesul de luare a deciziilor, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale. Un CLT nu este un grup de inițiativă civică și nici asociație obștească. Este o structură ce are misiunea de a asigura comunicarea și de transmite informația de la tineri către APL și de la APL către tineri. Un CLT poate cere un coordonator de la APL pentru o bună colaborare și îndrumare.

Un consiliul raional al tinerilor are 4 priorități: implicarea în procesul de luare a deciziilor; cartografierea serviciilor pentru tineret; informarea tinerilor despre diverse oportunități; crearea și consolidarea consiliilor locale de tineret. Acestea sunt și prioritățile A. O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, pentru că organul de conducere al rețelei naționale este conferința națională, iar președintele rețelei este organul executiv.

Cum trebuie motivați tinerii pentru a se implica în alegeri comunitare pentru a deveni membru al CLT? Vor beneficia de schimbul de experiențe și cunoștințe; implicare în activități și proiecte de dezvoltare comunitară; analiza și prioritizarea problemelor, și recomandarea inițiativelor/soluțiilor; oportunități de dezvoltare personală; planificarea carierei; participare la conferințe naționale / internaționale; obținerea carnetului de voluntar și recunoașterea meritelor.

Care sunt etapele de creare ale unui consiliul local al tinerilor?

1. Adunarea generală a tinerilor – forul reprezentativ al tinerilor din comunitate. În condițiile actuale, poate avea loc și on-line. Consiliul local al tinerilor prezintă un raport la adunarea generală a tinerilor. Adunarea generală poate fi organizată de autoritățile administrației publice locale sau de un grup de inițiativă al tinerilor. Anunțul privind organizarea adunării generale se publică pe site-urile oficiale și pe rețelele de socializare cu minim 15 zile înainte, pentru ca să cunoască cât mai mulți tineri. În cadrul adunării generale este aleasă o comisie electorală din 5 membri doritori și se întocmește un proces-verbal privind crearea acestei comisii. Din componența comisiei electorale pot face parte reprezentantul APL I, reprezentantul societății civile, precum și tinerii fără apartenență politică. Comisia electorală are următoarele atribuții: înregistrează candidații și colectează dosarele lor; stabilește ziua și locul alegerilor; modalitatea alegerilor off-line sau on-line pe platforma Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova; organizează alegerile; întocmește un raport privind rezultatele alegerilor; desfășoară prima ședință de validare a mandatelor membrilor CLT și de constituire a consiliului local de tineret. Deci, adunarea generală a tinerilor ia decizii importante privind crearea comisiei electorale, crearea / desființarea consiliului local de tineret, dacă nu este consiliul local de tineret, atunci deleagă un tânăr în consiliul raional al tinerilor.

2. Depunerea dosarelor candidaților. Se anunță perioada de depunere a dosarelor pe poșta electronică. Dosarul cuprinde documentele: copia actului de identitate, CV-ul, scrisoare de intenție, programul electoral, lista de susținători. Candidații primesc confirmare de la comisia electorală, că dosarul este înregistrat. Pot candida la funcția de membru al CLT tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 de ani, ce au viza de reședință/domiciliul în localitate, nu au antecedente penale și nu sunt funcționari publici.

3. Campania electorală. După ce comisia electorală a primit dosarele și a înregistrat candidații, începe campania electorală și comisia organizează dezbateri electorale pentru a facilita discuțiile între candidați, adresându-le întrebări deschise: Câte ore pe săptămână poți oferi activității în CLT? Ești dispus să activezi într-o echipă? Ce Vă determină să candidați pentru funcția de membru al CLT? Ce înseamnă voluntariatul pentru tine ? Cu ce ai putea contribui la buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret ? etc.

4. Desfășurarea alegerilor poate avea loc off-line sau on-line pe platforma Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, care cuprinde mai multe secțiuni. Toți tinerii pentru a vota, se pot înregistra, ca să demonstreze că sunt din localitate. Ordinea candidaților în buletinul de vot este conform tragerii la sorți. Seara sunt anunțate rezultatele numărării voturilor de către membrii comisiei electorale sau sunt publicate pe platforma on-line, și se întocmește un proces-verbal privind rezultatele alegerilor, ce cuprinde lista candidaților, numărul de voturi, cine sunt desemnați membri ai CLT și supleanți. Procesul electoral trebuie să fie cât mai transparent.

5. Ședința de validare a a mandatelor membrilor CLT, de constituire a CLT, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a CLT, elaborat conform prevederilor Regulamentului-cadru. Această ședință este organizată de comisia electorală, care anunță ședința cu minim 15 zile înainte, și se întocmește un proces-vebal de constituire cu anexarea raportului comisiei electorale privind rezultatele alegerilor. Numărul membrilor CLT este egal cu numărul consilierilor din consiliul sătesc / comunal. Președintele ședinței de constituire este ale tânărul cu cea mai multă experiență. La această ședință trebuie invitați și partenerii de încredere pentru a construi relații de colaborare. Comisia electorală se desființează în ziua constituirii consiliului local de tineret.

Răspunsuri la întrebări frecvente:

Conform Regulamentului-cadru, mandatul unui CLT este de 4 ani, dar consiliile de tineret pot include în regulamentele lor, mandate de până la 4 ani.

Președintele, vicepreședintele și secretarul CLT sunt aleși la următoarea ședință a CLT, când este delegat 1 – 2 reprezentanți în Consiliul raional de tineret, precum și este aprobat planul de acțiuni al CLT. Delegatul în Consiliul raional de tineret asigură informarea CLT despre ce s-a discutat și aprobat la ședințele Consiliului raional al tinerilor. CLT poate retrage delegatul din Consiliul raional de tineret cu votul a 2/3 din membrii CLT.

Dacă un delegat al CLT în Consiliul raional de tineret, este ales în funcția de președinte / vicepreședinte al Consiliului raional de tineret, atunci el nu mai este membru în consiliul local de tineret, și consiliul local de tineret alege alt delegat să-l reprezinte în consiliul raional al tinerilor.

Consiliul local de tineret prezintă tot setul de documente autorităților administrației publice locale pentru a obține recunoaștere.

Dacă un consiliul local de tineret este constituit prin interviuri, recrutări și formulare, atunci procesul nu este reprezantativ și nu este în corepundere cu Regulamentul-cadru, deoarece membrii CLT trebuie să fie aleși prin alegeri comunitare.

Dacă regulamentul de organizare și funcționare al unui CLT nu este elaborat conform prevederilor regulamentului-cadru, atunci autoritățile administrației publice locale au temeiul de a nu recunoaște acest CLT.

Dacă un membru își prezintă demisia din CLT, atunci următorul candidat supleant din rezultatele alegerilor, devine membru al CLT. Dacă nu sunt supleanți, se organizează alegeri pentru completarea funcțiilor vacante de membru.

Cu toate că tinerii au dreptul la apartenență politică, consiliul local de tineret este o structură apolitică. Dacă un membru CLT promovează un partid politic, el poate fi demis prin votul unanim al membrilor consiliului local de tineret, sau dacă absentează nemotivat de la 3 ședințe ale consiliului local de tineret, sau de la 5 ședințe ale comisiei de specialitate unde este membru. Printre drepturile și responsabilitățile unui membru al CLT este de a se manifesta activ și responsabil pe parcursul mandatului.

Tinerii, părinții cărora sunt funcționari publici ce activează în cadrul primăriei localității care colaborează cu CLT, atunci ei nu pot fi membri ai CLT pentru a fi evitate conflictele de interese.

Cine sunt partenerii de încredere ai unui consiliul local al tinerilor ? Primarul localității, consiliul sătesc/comunal, casa de cultură, școala, ONG-urile, centrele de resurse, administrația raionului, A. O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, etc.

Care este cadrul juridic ce reglementează activitatea consiliilor de tineret:
1. Legea cu privire la tineret, nr. 215 din 29. 07. 2016;
2. Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1006 din 10. 12. 2014;
3. Programul național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale ale tinerilor;
4. Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr. T/303 din 31 octombrie 2016.

Drept suport metodologic Vă recomandăm să consultați Ghidul tânărului consilier, care poate fi accesat AICI.

Prin urmare, organizatorii și participanții au decis să mai fie desfășurat un atelier de consolidare a cunoștințelor, duminică, 08 noiembrie 2020, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

Atelierul de instruire ,,Cu tinerii despre democrația participativă” s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Programul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Publicitate
Acest articol a fost publicat în NOUTATI. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.