Festivalul Raional al Tinerilor Activi, ediţia a XI-a / 2020

În scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 19 proiecte din cele 15 localități ale raionului Ialoveni, implementate în cadrul Rundei a XXI – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum şi promovării structurilor de participare a tinerilor ce desfășoară proiecte de dezvoltare comunitară, activităţi de voluntariat şi servicii pentru tineret, membrii comisiei speciale pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea Festivalului Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XI-a, au efectuat vizite de monitorizare și evaluare, au analizat rezultatele și au desemnat laureații festivalului, în contextul marcării sărbătorilor: ,,Ziua Internaţională a Voluntariatului” şi ,,Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa lor şi cu frumoase mesaje de susţinere şi de încurajare, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret: distinsa doamnă profesor Galina TONU, vicepreşedintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, director executiv al A. O. ,,Eco-Răzeni”, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, bravi şi inteligenţi, subliniind dedicația și implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și în realizarea proiectelor, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.

Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia XI, a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru. Menționăm că, grupurile de iniţiativă civică, consiliile locale de tineret, echipele de tineri voluntari și organizațiile de tineret au concurat în cadrul atelierelor, pe parcursul vizitelor de monitorizare și evaluare, efectuate de membrii comisiei, în perioada 15, 16, 17, și 18 decembrie 2020, în localitățile raionului.

Astfel, participanții au demonstrat prezentări MS PowerPoint însoțite de imagini foto/video și informații despre acţiunile proiectului, rezultatele şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari şi categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii proiectului şi rolul acestora în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întâmpinate şi soluţiile identificate, continuitatea activităţilor proiectului, întrunind criteriile de apreciere: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate şi eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”.

1. Grupul de inițiativă civică ,,GOLD”, Văsieni, lider – Mihaela Plugaru, mentor – Victoria Plugaru, a implementat proiectul ,,Tineri implicați – viitor prosper, Ediția IV”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ lider al echipei de proiect în anul 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

2. Grupul de inițiativă civică ,,Pentru Dănceni !”, lider – Diana Ticaciuc, a implementat proiectul ,,Un teren de joacă amenajat – mulți copii fericiți !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de inițiativă civică al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

3. Consiliul Local al Tinerilor Ulmu, lider – Daniela Guțu, mentor – Veronica Bîrcă, a implementat proiectul ,,Drag de satul meu – Ulmu !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ lider al echipei de proiect în anul 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

4. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni, lider – Diana Popov, a implementat proiectul ,,Copilul de azi – viitorul de mâine !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect pentru tineret al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

5. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni, lider – Felicia Zlotescu, mentor – Victoria Ceban, a implementat proiectul ,,Descoperă-ți țara !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ lider al echipei de proiect în anul 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

6. Consiliul Local al Tinerilor Cărbuna, lider – Veronica Botea, a implementat proiectul ,,Casa Tinerilor”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice al atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” și premiul în valoare de 500 lei;

7. Grupul de inițiativă civică ,,Olimpicii”, Costești, lider – Valentina Boșca, mentor – Eugenia Bordianu, a implementat proiectul ,,Renaștem prin sport”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

8. Consiliul Local al Tinerilor Costești, lider – Patricia Gîngota, a implementat proiectul ,,Educație financiară pentru tineri”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

9. Consiliul Local al Tinerilor Mileștii Mici, lider – Nicoleta Cravcenco, mentor – Daniel Cravcenco, a implementat proiectul ,,Teren multifuncțional”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ lider al echipei de proiect în anul 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

10. Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Valeria Donciu, mentor – Tatiana Soltan, a implementat proiectul ,,Odihnește-te, socializează și învață !”, fapt pentr care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

11. Consiliul Local al Tinerilor Văsieni, reprezentant – Maria Cîrlan, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

12. Consiliul Local al Tinerilor Dănceni, lider – Maria Frunză, a implementat proiectul ,,Un sat frumos cu un viitor sănătos !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice al atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice” și premiul în valoare de 500 lei;

13. Consiliul Local al Tinerilor Cigîrleni, lider – Elena Josu, mentor – Diana Josu-Braniște, a implementat proiectul ,,În lumea cărților”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

14. Consiliul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, reprezentant – Mellissa Dulgheru, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

15. Consiliul elevilor din L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Andreea Plugaru, mentor – Nadejda Tonu, a implementat proiectul ,,Galaxia experimentelor”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect pentru tineret al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

16. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, reprezentant – Ruxanda Braga, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

17. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, reprezentant – Alina Carapangea, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

18. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Natalia Untilă, a implementat proiectul ,,CLT Răzeni & CLT Cărbuna – colaborarea este cheia !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice al atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber” și premiul în valoare de 500 lei;

19. Grupul de inițiativă civică ,,Tânărul ecolog”, Costești, lider – Ion Rusu, mentor – Ion Dudnicenco, a implementat proiectul ,,Odihna – garanția vieții !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de inițiativă civică al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

20. Consiliul Local al Tinerilor Zîmbreni, lider – Mădălina Malcoci, mentor – Alexandra Pînzaru, a implementat proiectul ,,Biblioteca ZUNEA !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect pentru tineret al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

21. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Stanislav Bostănică, a implementat proiectul ,,Be strong – spațiu de agrement pentru Hansca !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

22. Consiliul Local al Tinerilor Puhoi, reprezentant – Adriana Vdovicenco, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

23. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, reprezentant – Andreea Gîndea, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

24. Consiliul Local al Tinerilor Țipala, lider – Gabriela Untilă, mentor – Marin Tatarciuc, a implementat proiectul ,,Tineri pentru Tineri”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice al atelierului IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active” și premiul în valoare de 500 lei;

25. Consiliul Local al Tinerilor Molești, lider – Victoria Curocichin, mentor – Marcel Munteanu, a implementat proiectul ,,Nu putem schimba lumea, dar putem schimba viitorul !”, fapt pentru care s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice al atelierului V ,,Dezvoltarea instrumentelor de informare şi de instruire pentru tineri” și premiul de de 500 lei;

26. Consiliul Local al Tinerilor Suruceni, reprezentant – Laura Șoimu, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

27. Consiliul Local al Tinerilor Sociteni, reprezentant – Gabriela Romanciuc, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

28. Consiliul Local al Tinerilor Horodca, reprezentant – Dumitrița Gheorghiu, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit, de o diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 500 lei;

29. Consiliul Local al Tinerilor Horești, președinte – Gabriela Gore, pentru desfășurarea alegerilor pentru consiliul local al tinerilor şi rezultatele frumoase ale proiectelor realizate pe parcursului anului 2020, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2020” și premiul în valoare de 500 lei;

30. Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, manager de program – Galina Spinenco, pentru impactul major şi rezultatele notabile ale Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum și ale Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG-ul anului 2020” și premiul în valoare de 1000 lei;

31. Asociația Obștească ,,Alternativa”, Costești, președinte – Maria Bivol, pentru dezvoltarea programelor şi serviciilor pentru tineret în anul 2020, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG-ul anului 2020” și premiul în valoare de 1000 lei;

32. Echipa de membri ai Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, reprezentant – Anastasia Fuștei, pentru perseverența de a călăuzi consiliile locale ale tinerilor și grupurile de inițiativă civică în implementarea cu succes a proiectelor în anul 2020, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai consolidată echipă de tineri a anului 2020” și premiul în valoare de 1000 lei;

33. Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni, reprezentant – Alina Luchița, pentru rezultatele frumoase ale proiectelor implementate pe parcursul anului 2020, s-a învrednicit de diplomă de merit, trofeu și premiul în valoare de 1000 lei;

34. Întreprinderea Socială pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități ,,Floare de cireș”, Răzeni, director – Dumitru Braga, pentru perseverența zilnică și realizările notabile în domeniul incluziunii socio-profesionale a tinerilor cu dizabilități, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai consecvent partener al anului 2020” și premiul în valoare de 1000 lei.

Grație administrației raionului Ialoveni, Fundaţiei Est-Europene din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, toți participanții au primit premii, deoarece, tradiția de a desfășura runde de granturi pentru tineri generează o performanță uimitoare în dezvoltarea politicilor de tineret.

Tinerilor activi și cutezători le dorim mult succes !!!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Publicitate
Acest articol a fost publicat în ISTORII DE SUCCES. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.