DESPRE NOI

I. SCURT ISTORIC
II. MISIUNE, VALORI, PRINCIPII DE ACTIVITATE
III. STRUCTURA ORGANIZATORICA
IV. MEMBRII FONDATORI, ECHIPA
V. RAPOARTE DE ACTIVITATE
VI. RAPOARTE FINANCIARE, DE AUDIT
VII. PARTENERI
VIII. FINANTATORI
IX. APARTII IN PRESA

DSCN1745Harta creata de voluntarul Corpul Pacii in Moldova – Bonita Osborn.

I. SCURT ISTORIC
Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 (Procesul-verbal al Adunării de constituire) care activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; implicării tinerilor în viaţa comunităţii.
Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală).
Eco-Răzeni administrează din iunie 2005 Centrul de Informare şi Instruire pentru Tineri „Valul III” care constă dintr-o sală de computere dotată cu 9 calculatoare, imprimantă, copiator, scaner, acces la Internet, bibliotecă, videotecă şi o sală de training cu o capacitate de 25 locuri dotată cu proiector, ecran de proiecţie, tablă flipchart, laptop, Internet WiFi şi cameră video. În lipsa proiectelor cu finanţare externă, durabilitatea financiară a asociaţiei este asigurată din prestarea, în bază de licenţă, a serviciilor publice de comunicaţii electronice (furnizarea serviciului de acces la Internet în satul Răzeni), cotizaţiile de membru şi din vînzarea deşeurilor reciclabile (hîrtie uzată şi sticle din plastic) donate de membrii comunităţii. Primăria localităţii oferă gratuit spaţiul pentru sediul Centrului şi energia electrică.
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” este membru fondator al Asociaţiei Obşteşti „Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova” (www.infonet.md). Organizaţia noastră şi membrii acesteia au obţinut pe parcursul activităţii mai multe premii şi diplome la diverse concursuri locale şi naţionale, printre acestea putem menţiona:
– Premiul II pentru iniţiative în domeniul drepturilor omului în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului desfăşurată de Naţiunile Unite Moldova la 10 decembrie 2009;
– Diplomă de Gradul I la Categoria Promoting Moldova pentru pagina web http://www.razeni.md în cadrul Concursului naţional de site-uri web „WEBTOP”, ediţia a VIII-a, 2010;
– Diplomă de merit pentru Dl Sergiu Gurău, deţinător al Titlului Onorific „Omul anului 2009 al raionului Ialoveni” acordată de Consiliul Raional Ialoveni la 19 martie 2010;
– Diploma Concursului naţional „Premiul pentru tineret – 2010” la Secţiunea „Activism civic” pentru Dl Sergiu Gurău acordată de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Zilei Naţionale a Tineretului;

– Titlul „ONG-ul anului 2011” acordat de Consiliul Raional Ialoveni în cadrul Festivalului Raional al Tinerilor Activi, ediţia a II-a, desfăşurat la 22 decembrie 2011;
– Trofeul „Promovarea transparenţei în sectorul asociativ 2012” acordat de Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, cu susținerea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP) implementat de FHI 360.
Membrii organizaţiei (3 angajaţi, 15 voluntari) au experienţă în organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a publicului larg la nivel de regiune pentru motivarea cetăţenilor cu drept vot să participe la alegeri, organizarea şi desfăşurarea alegerilor de tineret pentru constituirea Consiliului raional al tinerilor, desfăşurarea acţiunilor de fundraising local şi grantmaking prin intermediul Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni” (www.fondultinerilor.md). Membrii organizaţiei au studii superioare în domeniul administraţiei publice, au participat la cursurile de instruire organizate de IATP şi DNT, au experienţă de 3 ani în: desfăşurarea modulelor de instruire în domeniul noilor tehnologii informaţionale, elaborarea paginilor web (Concursul WEB TOP 2005, diploma de gradul III, categoria web rural) şi a blogurilor, crearea şi administrarea bazelor de date, construirea reţelelor locale de calculatoare prin fir şi WiFi.
Statutul Asociaţiei obşteşti „Eco-Răzeni” a fost înregistrat la 21 ianuarie 1999 de Comitetul executiv raional Căinari şi reînregistrată la 18 noiembrie 2001 de Consiliul local Răzeni. Organizaţia este înregistrată cu numărul 4899 în Registrul de Stat al Organizaţiilor necomerciale.

II. MISIUNE, VALORI, PRINCIPII DE ACTIVITATE
Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” activează pentru realizarea următoarelor obiective statutare:
– Contribuirea la dezvoltarea tinerilor pentru realizarea posibilităţilor lor intelectuale, sociale şi spirituale ca buni cetăţeni şi ca membri ai comunităţii;
– Instruirea ecologică a populaţiei, efectuarea acţiunilor concrete de restabilire şi protecţie a mediului natural;
– Contribuţia permanentă şi participarea activă la studierea stării ecologice şi de drept din ţară, la elaborarea şi realizarea în practică a legilor şi actelor normative din domeniul mediului şi drepturilor omului;
– Antrenarea în formarea societăţii civile în Republica Moldova, propagarea cunoştinţelor şi a experienţei ce ţin de armonizarea sistemului: natură-om-societate, soluţionarea problemelor educaţionale;
– Promovarea concepţiilor noi despre informare, educaţie şi instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale şi a Internet-ului prin facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie şi forme noi de comunicare.

III. STRUCTURA ORGANIZATORICA

IV. MEMBRII FONDATORI, ECHIPA
Fondatori:
1. Butnaru Valentin (născut în 1979, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în com. Răzeni, r. Ialoveni);
2. Vladicescu Veaceslav (născut în 1979, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în sat. Recea, r. Străşeni);
3. Cibotaru Dorin (născut în 1980, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în or. Nisporeni)
Membrii Consiliului de Administrare:
1. Butnaru Valentin
2. Gurău Sergiu (preşedinte)
3. Braga Ion (secretar)
Cenzor:
Vladicescu Veaceslav

Echipa:
Sergiu Gurau – preşedinte AO “Eco-Răzeni”
Magistru în finanţe şi administraţie publică europeană, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România
Ion Braga – coordonator proiecte, manager Centrul de Informare şi Instruire pentru Tineri “Valul III”
Magistru în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Studii în domeniul integrării europene, Şcoală Diplomatică, Tallinn, Estonia
Dumitru Braga – voluntar, specialist IT
Maria Gurau – consultant PIC Razeni
Cristina Turcan – contabil

V. RAPOARTE DE ACTIVITATE
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2011
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2010
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2009
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2008
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2007

Rapoarte de activitate pe granturile din bugetele publice:
Raport narativ Ministerul Tineretului şi Sportului 2011
Raport narativ Fondul Ecologic Naţional 2010

VI. RAPOARTE FINANCIARE, DE AUDIT
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2012
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2011
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2011
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2010
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2010
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2009
Raport de audit pentru perioada decembrie 2008 – martie 2009 (eng)
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2009
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2008
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2008
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2007
Bilanţul contabil la 01 ianuarie 2007
Raport pe venituri şi cheltuieli în perioada ianuarie – decembrie 2006

Rapoarte detaliate de cheltuieli pe granturile din bugetele publice:
Raport financiar Ministerul Tineretului şi Sportului 2011
Raport financiar Fondul Ecologic Naţional 2010
Raport Financiar Fondul Ecologic Naţional 2007

VII. PARTENERI
Consiliul raional Ialoveni;
Primăria comunei Răzeni;
Liceul teoretic „Ion Pelivan” Răzeni;
Ziarul „Ora Locală”;
Comunitatea tinerilor din Ialoveni ialovenionline.md;
Consiliul raional al tinerilor Ialoveni.

VIII. FINANTATORI
Fondul Naţional pentru Democraţie (NED);
Fundaţia Est-Europeană Moldova;
Ambasada Regatului Norvegiei în România;
Ambasada SUA în Moldova;
Oficiul Băncii Mondiale în Moldova;
UNDP Moldova;
Fundaţia SOROS Moldova;
Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (BMASK) din Austria;
Fondul Ecologic Naţional;
Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova;
Consiliul raional Ialoveni;
Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei în Moldova;
Centrul Regional de Mediu Moldova;
Centrul CONTACT;
Corpul Păcii în Moldova.

IX. APARITII IN PRESA
Ziarul „Ora Locală”, 02 aprilie 2010;
Ziarul „Ora Locală”, 19 martie 2010;
Ziarul „Ora Locală”, 22 ianuarie 2010;
Ziarul „Ora Locală”, 25 septembrie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 18 septembrie 2009;
Pagina web civic.md, 10 septembrie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 31 iulie 2009;
Pagina web civic.md, 28 iulie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 17 iulie 2009;
Pagina web ialovenionline.md, 13 iulie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 5 iunie 2009;
Pagina web civic.md, 20 mai 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 10 aprilie 2009;
Pagina web jurnaltv.md, 31 martie 2009;
Pagina web unimedia.md, 31 martie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 20 martie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 27 februarie 2009;
Pagina web civic.md, 25 februarie 2009;
– Pagina web civic.md, 20 februarie 2009;
Ziarul „Ora Locală”, 6 februarie 2009;
– Ziarul „Ora Locală”, 30 ianuarie 2009;
– Ziarul „Ora Locală”, 23 ianuarie 2009;
– Ziarul „Ora Locală”, 23 ianuarie 2009;
– Ziarul „Ora Locală”, 16 ianuarie 2009;
– Ziarul „Ora Locală”, 19 decembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 12 decembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 12 decembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 5 decembrie 2008;
– Pagina web civic.md, 5 decembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 28 noiembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 21 noiembrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 17 octombrie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 3 octombrie 2008;
– Pagina web civic.md, 8 august 2008;
– Pagina web civic.md, 22 iulie 2008;
– Revista „Forum civic”, martie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 15 februarie 2008;
– Ziarul „Ora Locală”, 25 ianuarie 2008;
– Ziarul „Alternative rurale”, octombrie 2007;

2 răspunsuri la DESPRE NOI

  1. Irina Cecan zice:

    Fiind o persoana, care foarte mult timp a beneficiat de resursele informationale predispuse de acest centru, as putea spune ,ca aceasta echipa de tineri instruiesc si informeza datorita echipamentelor predispuse o mare parte din tineri ,ceea ce consider im folosul tuturor celor care se deservesc de acest centru.cu multa respect IRINA.

  2. TITI zice:

    SUNTETI MISTO

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.