Instruire la locul de muncă

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL selectează în bază de concurs beneficiarii Programului Incluziune, Serviciul instruire la locul de muncă a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Programul este destinat tinerilor (fete şi băieţi) din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi, din localităţile Republicii Moldova, care au vârsta cuprinsă între 16 şi 35 ani, dispun de autonomie personală şi sunt motivaţi să obţină cunoştinţe, abilităţi şi experienţă de muncă pentru meseriile: bucătar auxiliar/bucătăreasă auxiliară şi chelneriţă/chelner.

Persoanele se selectează în bază unui concurs de dosare. Pentru a participa la concurs, este necesar de expediat prin email, fax sau poştă, dosarul candidatului/candidatei care va cuprinde următoarele documente:

– Buletinul de identitate (copie);
– Certificatul de studii, după caz (copie);
– Certificatul de dizabilitate (copie);
– Formularul 086/e (cu indicarea diagnosticului complet al persoanei);
– Scrisoarea de recomandare din partea asistentului social, a medicului de familie sau a unei asociaţii obşteşti;
– Datele personale de contact ale candidatului/candidatei (adresa de la domiciliu, telefon fix şi mobil, email).

Instruirea se efectuează la zi şi cuprinde patru luni de cursuri. Persoanele instruite beneficiază de bursă, materiale didactice şi cazare gratuită. Programul include şi sesiuni de formare a abilităţilor de viaţă independentă şi orientare în carieră.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru perioada de instruire: februarie – mai, este 20 ianuarie, iar pentru perioada: septembrie – decembrie, este 20 august.

Dosarele pot fi expediate la adresa: A.O. “Eco-Răzeni”, r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/lb; email: spinencog@mail.ru sau fax: 0 268 73 325. Persoana de contact: Spinenco Galina, manageră de program.

Menționăm că instruirea are loc cu suportul financiar oferit de IM Swedish Development Partner, compania privată Stratiteq din Suedia și cofinanțată de Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL.

Descărcați pliantul cu prezentarea detaliată a beneficiilor Serviciului de instruire la locul de muncă.

De la lansarea programului şi pînă în prezent, circa 100 de tineri cu diferite dizabilităţi au beneficiat de evaluarea capacităţilor socio-profesionale, consiliere şi instruire vocaţională sau angajare la Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL fondată în decembrie 2012 de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (BMASK), Asociaţiei „Volkshilfe Solidarität” şi WienWork din Austria. Întreprinderea este situată în satul Răzeni, raionul Ialoveni, iar domeniile principale de activitate sînt: prestarea serviciilor de alimentaţie publică (catering în Chişinău şi raionul Ialoveni) şi cultivarea legumelor ecologice în seră.

Într-un spaţiu suportiv şi securizat, fete şi băieţi învaţă să lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar CV-ul lor devine mai atractiv. Întreprinderea socială „Floare de cireş” este un program amplu de formare profesională care antrenează băieţi şi fete cu dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice. În calitate de angajaţi, învaţă să prepare mîncare şi să o servească clienţilor, sau să cultive legume, astfel îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi comunităţile lor.

Logo_Floare_1024x335_print300dpiÎntreprinderea socială „Floare de cireş” oferă speranţă, instruire şi angajare în cîmpul muncii pentru băieţi şi fete cu dizabilităţi pentru ca aceştia să-şi schimbe stilul de viaţă şi să devină membri activi în comunitate.