Plan dezvoltare strategică

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”, la moment, îşi îndreaptă eforturile pentru desfăşurarea următoarelor programe și servicii:

Programul Incluziune
– Serviciul Instruire la locul de muncă
– Serviciul Dezvoltare personală și consiliere vocațională
– Serviciul Cantina de ajutor social
Programul Participare
– Fondul pentru Tineri Ialoveni
– Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri
– Serviciul Voluntariat
Programul Antreprenoriat social
– Serviciul Informare, instruire și lobby
– Floare de cireș SRL
Programul Dezvoltare organizațională
– Serviciul Finanțe și administrare
– Serviciul Comunicare și inovare socială

MISIUNEA ECO-RĂZENI:

Realizarea programelor eficiente şi durabile de incluziune și sporire a participării tinerilor (fete și băieți), în special din categorii defavorizate, la dezvoltarea comunităţii.

VALORI ECO-RĂZENI:

– Egalitate
– Profesionalism
– Inovație
– Parteneriat
– Transparenţă
– Durabilitate

PRIORITĂŢI STRATEGICE

Ţinînd cont de situaţia actuală, pentru următorii 3 ani (2019 – 2021) vor fi abordate următoarele priorităţi strategice:

1. Dezvoltarea unui spectru de servicii integrate de incluziune socio-profesională a tinerilor defavorizați, în special cu dizabilităţi.
2. Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii.
3. Implicarea şi susţinerea activităţii platformei pentru promovarea antreprenoriatului social.
4. Consolidarea capacităţilor organizaţionale şi instituţionale.