Politica anticorupţie

Politica anticorupţie a Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” faţă de corupţie şi măsurile implementate pentru combaterea acestui fenomen. Prin implementarea continuă a măsurilor anticorupţie, Eco-Răzeni urmăreşte creşterea gradului de conştientizare şi promovare a măsurilor preventive, ceea ce reduce posibilitatea de a comite erori şi facilitează depistarea ilegalităţilor şi întreprinderea măsurilor corespunzătoare. Angajamentul Eco-Răzeni de a lupta împotriva corupţiei stă la baza misiunii noastre de a scoate la iveală şi a lupta cu sărăcia şi excluderea, şi reprezintă un semn de respect faţă de titularii de drepturi, organizaţiile partenere, angajaţi, membri, voluntari şi donatori.

Textul integral al Politicii anticorupţie a Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” aprobat de către Adunarea Generală a Membrilor poate fi consultat AICI.

Linia anticorupţie: 069158938

E-mail anticorupţie: valbutnaru[a]yahoo.com

Planul de acţiune privind implementarea Politicii anticorupţie a AO Eco-Răzeni:

1. Publicarea pe pagina web a organizaţiei a Politicii anticorupţie
2. Elaborarea Registrului actelor de corupţie
3. Crearea Grupului de lucru pentru investigarea cazurilor de corupţie
4. Elaborarea Planului de acţiune pentru informatori
5. Identificarea şi analiza riscurilor corupţiei
6. Elaborarea sistemului de control intern
7. Elaborarea procedurilor de sancţionare
8. Elaborarea Ghidului de formare cu privire la lupta cu corupţia
9. Modificarea contractelor individuale de muncă
10. Cursuri de instruire pentru angajaţi
11. Integrarea dimensiunii anticorupţionale în politici, strategii, regulamente, etc.
12. Documentarea şi coordonarea cazurilor curente
13. Elaborarea Raportului privind implementarea prezentului Plan de acţiune
14. Elaborarea şi publicarea Raportului anual de activitate
15. Elaborarea şi publicarea Raportului anual financiar