Politica nediscriminare

Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să ofere drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi. În acest context, obiectivul de ansamblu al AO „Eco-Răzeni” este de a contribui la crearea unei societăţi în care atît femeile cît şi bărbaţii să se bucure de aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii în toate sferele vieţii începînd cu schimbarea atitudinii faţă de dimensiunea gen din interiorul organizaţiei, astfel încît, ambele sexe să fie capabile să împartă în mod egal puterea şi influenţa; să aibă oportunităţi egale în ceea ce priveşte independenţa financiară prin muncă; să se bucure de acces egal la promovare şi oportunităţi de a- şi dezvolta deprinderile şi talentele; să fie liberi de orice constrîngeri, intimidări şi acte de violenţă în bază de gen, atît acasă cît şi la locul de muncă.

Textul integral al Politicii nediscriminare şi egalitate de gen a Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” aprobat de către Adunarea Generală a Membrilor poate fi consultat AICI.

Planul de acţiune pentru integrarea dimensiunii de gen în activitatea AO Eco-Răzeni:

1. Analiza cadrului normativ din domeniu şi completarea bibliotecii organizaţiei cu cărţi şi alte resurse informaţionale privind discriminarea, hărţuirea şi egalitatea de gen.
2. Organizarea acţiunilor de informare şi conştientizare pentru angajaţii organizaţiei privind problematica de gen
3. Reflectarea elementelor din perspectiva de gen în actele strategice ale organizaţiei şi redactarea acestora
4. Identificarea de resurse financiare pentru realizarea acţiunilor de integrare a dimensiunii de gen în organizaţie
5. Elaborarea unui sistem de evidenţă computerizat pentru înregistrarea angajaţilor şi beneficiarilor organizaţiei cu o segregare automată pe gen, etnie, studii, vîrstă, etc.

Raport privind integrarea dimensiunii de gen în activitatea asociației 2015