(Jurnalul evenimentelor) Vizita de studiu ”Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi naţional”

Vizita_LituaniaVizita de studiu ,,Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi naţional” a fost organizată de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania şi s-a desfăşurat în perioada 04 – 10 februarie 2013, mun. Vilnius, Republica Lituania. Din componenţa delegaţiei din raionul Ialoveni au făcut parte 2 persoane: domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni şi domnul Sergiu GURAU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti ,,Eco-Răzeni”.

La invitaţia comună a Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova şi a Consiliului Naţional al Tineretului din Lituania, prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Ialoveni nr. 08 – p din 28 februarie 2013, domnul PLETOSU Victor, specialist principal, Aparatul Preşedintelui Raionului Ialoveni, a fost delegat pentru participare la vizita de studiu ,,Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi naţional”, în contextul desfăşurării pregătirilor Lituaniei pentru a deţine Preşedinţia Uniunii Europene în semestrul II al anului 2013.

Scopul vizitei de studiu a constat în:
– realizarea schimbului de experienţe între ţările UE şi Republica Moldova în promovarea cetăţeniei active la nivel local şi naţional;
– promovarea şi aplicarea bunelor practici din ţările UE în dezvoltarea structurilor de participare la nivel local şi naţional;
– sporirea gradului de participare a tinerilor din raionul Ialoveni la procesul de luare a deciziilor în domeniul politicilor de tineret;
– promovarea mecanismelor de participare a tinerilor la procesul decizional.

DESFĂŞURAREA VIZITEI DE STUDIU

În ziua de 04 februarie 2013 delegaţia din Republica Moldova a vizitat Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania (LiJoT), unde au studiat structura Consiliului Naţional al Tineretului din Lituania – o organizaţie care reprezintă drepturile şi interesele tinerilor, fondată în anul 1992, din 65 de organizaţii membre cu 200 000 tineri membri, care au desfăşurat o campanie de lobby şi advocacy pentru a fi adoptată în anul 2004 Legea Tineretului şi Strategia Naţională de Tineret de către Parlamentul Republicii Lituania. Se lucrează asupra acestei legi pentru a fi reactualizată la necesităţile şi realităţile actuale. Conform statutului Consiliului Naţional al Tineretului din Lituania, care prevede reglementarea activităţii Consiliului, organul de bază al Consiliului este Asambleea Generală cu reprezentanţii a 65 de organizaţii obşteşti şi mese rotunde regionale. Asambleea se întruneşte de 2 ori pe an: Adunarea de primăvară (aprilie) şi Adunarea de toamnă (octombrie), dar se pot convoca şedinţe extraordinare în situaţii speciale.
Asambleea Generală alege:
– preşedintele Consiliului pentru un mandat de 2 ani, care mai poate fi ales încă o dată; – Consiliul de administraţie din 7 – 8 membri pentru un mandat de 2 ani (3 membri sînt aleşi pe un mandat şi 4 membri pentru alt mandat astfel încît membrii noi desemnaţi să lucreze cu cei care au experienţă);
– Biroul executiv din 12 persoane;
– Comisia de control din 6 membri pentru un mandat de 1 an, ca să controleze şi monitorizeze toată activitatea Consiliului şi să propună recomandări;
– deleagă 6 membri în Consiliul Naţional pentru Afaceri pentru Tineret (din aceşti 6 membri face parte şi preşedintele Consiliului Naţional al Tineretului);
– aprobă Regulamentul de activitate al Asambleii Generale. Votul este proporţional în sensul că organizaţiile mari deleagă 3 – 4 membri, iar cele mai mici 1 – 2 membri, iată de ce în Lituania organizaţiile au o tendinţă să crească, să – şi promoveze imaginea.

La şedinţa Asambleii participă şi observatorii care monitorizează procedurile de desfăşurare, dar nu au drept de vot. Adunarea se organizează în grupuri de lucru care elaborează rezoluţiile şi poziţiile, şi stabilesc instrumentele de advocacy pentru politicile de tineret; şi în grupuri pe interese care lucrează separat pe subiecte de documente şi politici de tineret. Apoi, în sesiunea plenară se aprobă poziţiile şi rezoluţiile, şi organele de lucru ale Consiliului. Rezoluţia este un document care se prezintă autorităţilor statului cu argumentarea problemelor tineretului: şomaj, migraţie şi propunerea de soluţii. Poziţia este un document cu propuneri şi iniţiative ale societăţii civile către autorităţi. Consiliul de administraţie se adună în şedinţe despre priorităţile şi strategiile Consliului, iar Biroul executiv implementează deciziile, politicile.
Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania îşi schiţează programul de activitate în forma unei axe cronologice pe o tablă interactivă. ONG-urile pot ajunge în Consiliul Tineretului prin consiliile ragionale sau mesele rotunde – denumirea simbolică care sugerează faptul că tinerii se adună la o masă rotundă şi au şanse şi oportunităţi egale. E o platformă a tinerilor prin care se stabileşte legătura cu autorităţile statului în domeniul tineretului.
La nivel naţional instituţiile statului responsabile de politicile de tineret sunt: Comisia Parlamentară pentru Tineret şi Sport; Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii, Departamentul Afacerilor pentru Tineret; Consiliul Naţional al Afacerilor pentru Tineret – structură de co-management în domeniul tineretului creată pe baza parităţii din 12 membri, dintre care 6 sunt membrii Guvernului şi 6 membri delegaţi de societatea civilă, care stabileşte legătura între Consiliul Tineretului şi Guvern. Preşedintele şi secretarul acestei structuri este 1 an reprezentantul statului şi un an reprezentantul societăţii civile.
Cu referire la politicile regionale de tineret, consiliile regionale sînt numite Mese Rotunde, constitite de ONG-urile din regiune. În administraţia regională este angajat un coordonator de afaceri pentru tineret care este funcţionar public şi la nivel naţional toţi coordonatorii din cele 60 de municipalităţi ale Lituaniei sunt uniţi în Asociaţia Naţională a Coordonatorilor de Tineret.

În ziua de 05 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a participat la şedinţa Birolului executiv al Consiliului Naţional al Tineretului din Lituania, prezidată de preşedintele Loreta Senkute, unde s-a discutat despre programele şi proiectele Consiliului. Proiectele interne ale Consiliului demonstrează capacitarea echipei Consiliului. Un proiect intitulat ,,Îmbunătăţirea calităţii structurilor de tineret în regiuni”, care are ca beneficiari 40 de municipalităţi ale Lituaniei în scopul stabilirii unui sistem funcţional şi calitativ de structuri naţional şi local. Astfel s-au investit bani şi cunoştinţe în capacitarea organizaţiilor pe bază de programuri de ganturi pentru tineret. Acest proiect explică ca dovadă oportunităţile ca un ONG să facă parte din Consiliul Naţional al Tineretului. Componenta de bază a misiunii este de a reprezenta şi promova ONG-urile şi acordarea suportului financiar şi instruirea adecvată. Interesul Consiliului este ca ONG-urile să aducă informaţii şi rezultate concrete, indici, statistici. Un alt proiect intitulat ,,X – Y – Z”, finanţat de Programul ,,Tineri în Acţiune” se referă la colaborarea celor 3 generaţii – părţi, actori: instituţiile statului, ONG-urile, ,,NEETs” (Not in Education, Employment, Training). ,,NEETs” sunt acei tineri cetăţeni paraziţi ai societăţii care nu se regăsesc nicăieri în politicile statului şi sunt necesare politici speciale pentru ei. Asemenea tineri beneficiari în Uniunea Europeană sunt 14 milioane cetăţeni cu vîrste de 14 – 15 ani, pentru care incluziunea socială costă 15 milioane euro. Ideea majoră a proiectului e de-a întoarce tinerii în politicile statului – prioritate a Uniunii Europene. Astfel, instituţiile statului, ONG-urile la masă discută ca să-şi orienteze politicile ca să atragă aceşti tineri. Aici ONG-urile devin intermediarul dintre această categorie de tineri şi stat. Primul pas e ca ONG-urile să stabilească relaţii de comunicare cu tinerii (narcomani, şomeri, alcoolici), îi identifică din regiuni şi discută cu ei despre necesităţile lor. Al doilea pas constă în faptul că aceşti actori se aşează la masa de dezbateri şi discută de ce beneficiarii nu se încadrează în mecanismele de participare, care sînt problemele şi soluţiile. Conferinţa unde se adună aceşti actori este aşternută în paginile unui studiu comparativ ,,Diferenţe şi similitudini. Probleme. Recomandări. Soluţii”.
Proiectele externe ale Consiliului se referă la consolidarea relaţiilor internaţionale ale actorilor societăţii lituaniene. Un proiect intitulat ,,Misiunea Siberia”, care are impact în societate, constă în recrutarea a 50 de tineri voluntari care pleacă în Siberia şi îngrijesc de lituanienii deportaţi, rămaşi să locuiască şi de mormintele victimelor. Aceşti tineri se documentează şi întorşi în Lituania merg în instituţiile unde este tineret şi desfăşoară lecţii de istorie ca să lupte şi să ţină aprinsă făclia în memoria victimelor crimelor comunismului.
Un alt proiect intitulat ,,Eu nu sînt indiferent” se referă la participarea activă la alegeri a tinerilor, în scopul mobilizării tinerilor să participe la alegeri şi explicării beneficiilor participării. Astfel programele electorale să propună şi programe pentru tineret. Activităţile proiectului: organizarea concertelor pe piaţă cu cei mai renumiţi artişti, organizarea flash-mob-urilor, care transmit mesajul încurajării participării, etc.Un alt proiect intitulat ,,Tinerii pentru democraţie”, prin care tineretul din ţările: Lituania, Polonia, Letonia, Estonia au plecat în aceste ţări a studia şi analiza politicile de tineret ale fiecărei ţări şi de a face studiu comparativ şi propune recomandări şi îmbunătăţiri ale cadrului legislativ.
Un alt proiect intitulat ,,Eurobaschet”, prin care se evidenţiază faptul că în Lituania baschetul este a doua religie după creştinism. Lituania e în topul celor 5 ţări din lume la performanţe în acestă ramură de sport. În anul 2011 a găzduit Campionatul European la Baschet, unde Uniunea Europeană a investit bani grei iar Consiliul Naţional al Tineretului a oferit 2 000 de voluntari care au ajutat la organizare Federaţia Naţională de Baschet din Lituania.
În cadrul şedinţei Birolului executiv specialistul de tineret Victor Pletosu a prezentat politicile naţionale în domeiul tineretului elaborate de actorii de stat în domeniul tineretului la nivel naţional şi local. De asemenea, domnul Sergiu GURAU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti ,,Eco-Răzeni” a prezentat sectorul asociativ de tineret din Republica Moldova la nivel naţional şi local.

În ziua de 06 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a participat la atelierele de intruire organizate de Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania pentru cele 65 de organizaţii membre. Prima sesiune ,,Mijloace de comunicare cu actorii în domeniul tineretului” desfăşurată de Aurimas BRUZAS, ofiţer de presă şi specialist în relaţii cu publicul în Biroul executiv al Consiliului care a prezentat canalele de comunicare:
– conferinţele electronice cu 100 de adrese electromice şi 100 persoane implicate concomitent – acumularea informaţiei şi transmiterea ei pe e-mail, instrument care asigură confidenţialitatea informaţiei;
– pagina web: http://www.lijot.lt cu structura sa complexă de rubrici care sînt actualizate zilnic: buletine de ştiri, noutăţi (se face analiza abonaţilor la buletinul de ştiri şi aceştea sunt tinerii, jurnaliştii, adulţii), contul membrilor consiliului, ştiri internaţionale, Programul ,,Eurodesk”, link-urile la pagini de socializare, partenerii şi finanţatorii proiectelor desfăşurate, Calendarul evenimentelor Consiliului, legătura cu alte pagini utile despre Lituania şi UE. Noutăţi şi Acţiuni LiJoT regionale, tradiţionale, naţionale, internaţionale. Rubrica ,,meniu” propune în ajutor ONG-urilor broşuri, cărţi editate, materiale publicate, publicaţii metodologice, modele de documente. Rubrica ,,membrii Consiliului” conţine lista membrilor şi alte ONG-uri din Lituania cu descrierea lor. Meniul ,,documente” conţine documentaţia Consiliului – procese verbale de la şedinţe, rapoarte, etc. ,,Colţul presei” conţine comunicatele de presă ale LiJot. Pagina este actualizată zilnic cu noutăţi de participare şi oportunităţi, acţiuni de tineret. Totodată are loc procesul de monitorizare a presei de unde a preluat informaţia, care este sursa.
– alte instrumente de comunicare ţin de profilurile pe facebook, youtube, unde se plasează informaţii despre tineret. Se analizează comemntariile tinerilor pe facebook. Cele mai accesate sunt albumele cu fotografii şi cronologia evenimetelor LiJot în 20 de ani de activitate. Crearea paginilor pe facebook cu referire la campaniile mari înainte cu 5-6 luni şi creşte numărul celor informaţi. Administratorii paginii analizează profilurile vizitatorilor: sex, vîrstă, interese, ora de vîrf accesată e 17:00, şi ziua de vineri. Se analizează statisticile paginii web şi se fac concluzii, recomandări. Misiunea unei pagini pe facebook este relaţia apropiată prietenoasă şi de-ai informa pe cei interesaţi şi îi leagă de misiunea organizaţiei.
– Comunicatele de presă exprimă atitudinea unor situaţii din societate şi opinia tinerilor. Sarcina ofiţerului de presă e de-a monitoriza presa ce spune despre politicile de tineret în 2 direcţii:
1. Reacţia şi acţiunile active la ce se comunică în presă;
2. Cetăţenii să devină proactivi atunci cînd se evaluează că o anumită situaţie duce la o problemă, de organizat acţiuni, programe care să prevină problema.
– Editarea broşurilor periodice de 3 ori pe an cu o tematică anume despre LiJot cu titlul: ,,Sub Umbrelă”, din 1992, şi acum e nr 83. Aici sunt articole ale experţilor în domeniul tinereului şi partenerilor, agenţi economici, ONG-uri şi broşura se distribuie în biblioteci gratuit.
– Tipărirea raportului anual de activitate, plasat pe pagina web, distribuit la toţi membrii adunării generale şi pachete informaţionale tuturor care vizitează LiJot, şi publicaţii pentru lucrătorii de tineret. Se propune a elabora un sistem de informare pentru tinerii din Lituania. Atitudinea proactivă, că broşurile vin să susţină apariţia sistemului informaţional pentru tinerei. Orice acţiune este foarte importantă pentru că vorbeşte de imaginea organizaţiei.

A doua sesiune ,,Cardul European pentru Tineret”, care a fost desfăşurată de Asociaţia ,,Cardul European al Tinerilor” din Lituania. Cardul este elaborat de Comisia Europeană pentru tinerii de 20 – 29 de ani. Esenţa cardului e de-a oferi oportunităţi şi reduceri tinerilor la procurări şi servicii. http://www.eyca.org . În Lituania tinerii pot beneficia mai mult de 500 reduceri dar în Uniunea Europeană 600 000 reduceri. Aventajul cardului e că persoana oferă datele sale personale şi Asociaţia le oferă informaţii utile. Oportunitatea cardului sînt reducerile esenţiale pentru tineri şi se achită 8 euro pe an. Aceasta ţine de educaţia financiară a tinerilor. ONG-urile au probleme cu durabilitatrea financiară şi xcardul european eficient colectează cotizaţiile şi este venit şi aşa beneficiarii cu card pot fi activi şi motivaţi. http://www.jaunimas.lt .
Asociaţia organizează acţiuni prin care spune tinerilor de utilizarea multifuncţional ăa cardului. Toate instituţiile, organizaţiile, agenţii economici care au încliat pe uşă acest card acolo beneficiezi de reduceri. Guvernul recunoaşte cardul, dar pe timp de criză mai puţin poate ajuta. În Uniunea Europeană cardul fucţionează pentru ONG-ri, agenţi economici.

În ziua de 07 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a participat la atelierele de intruire organizate de Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania pentru cele 65 de organizaţii membre. Prima sesiune ,,Programul Eurodesk” cu genericul: ,,Mii de tineri sub o singură umbrelă. Umbrela UE”, desfăşurată de Evaldas Rupkus, coordonator naţional al Programului Eurodesk Lituania. Eurodesk este o reţea de organizaţii şi din 33 ţări: UE, Croaţia, Turcia, Norvegia. Programul are 2 grupuri ţintă
1. Specialiştii de tineret;
2. Oportunităţi europene şi informare pentru tineri.
Sunt 4 servicii de bază:
– Răspunsul la întrebările tinerilor;
– Oferirea informaţiei tinerilor, oportunităţi de finanţare pe reţele de socializare şi pagini web;
– Sensibilizarea tinerilor ce este Europa, organizarea tîrgurilor, expoziţii, sesiuni de informare şi sensibilizare, vizite, excursii, concerte;
– Susţinerea şi dezvoltarea reţelei prin structurile din regiuni dezvoltate prin instruiri, finanţări, schimburi de experienţe între ţări.
– Organizarea Galei Premiilor Eurodesk;
– Programul Eurodesk Lituania este coordonat de LiJot, din anul 2004, şi pe site este un buletin de ştiri cu 3000 tineri abonaţi, este şi calendarul evenimentelor cu program de granturi, Eurodesk TV, filmuleţe, oportunităţi de studiu, stagiere, practică în UE, voluntariat internaţional;
– Coordonatorul de afaceri pentru tineret duce evidenţa ONG-urilor;
– Eurodesk are 2 direcţii: regiunile ţării şi reţeaua tinerilor jurnalişti, membrii au vîrsta de 14 – 29 ani şi sînt motivaţi pentru fiecare articol cu un număr de puncte şi cei cu mai multe puncte primesc premii;
– Agenţia Naţională Eurodesk a Lituaniei este condusă de Consiliul de Administraţie din care fac parte 50 % statul şi 50 % ONG – urile;
– Activitatea Centrului de informare şi consultare a tinerilor din Lituania cu centre regionale;
– Primăvara se organizează Ziua Internaţională a Informării Tinerilor;
– Anul 2013 – Anul European al Cetăţeanului;
– Săptămîna Europeană a Tineretului;
– Întîlnirea multiplicatorilor Eurodesk, cu genericul ,,Mobilitatea şi Participarea Tinerilor;
– Evenimentele organizate de Agenţia Europeană pentru Informarea şi Consultarea Tinerilor;
La această şedinţă Pletosu Victor şi Gurău Sergiu au prezentat activitatea structurilor asociative de tineret din Republica Moldova de la nivel local, regional şi naţional.

În ziua de 08 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a vizitat Primăria Municipiului Vilnius şi s-au dus discuţii cu coordonatorul afacerilor pentru tineret al municipiului Vilnius, care ne-a relatat despre 3 sfere de activitate:
1. Iniţiative ale tinerilor – scopul de a susţine realizarea ideilor, iniţiativelor organizaţiilor şi tinerilor. Organizarea Concursului ,,Idei şi Proiecte de tineret” pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, ONG-uri şi instituţii pentru tineri.
2. Lucrul cu tineretul – se are în vedere tinerii NEETs (Not in Education, Employment, Training), care sînt din păturile social-vulnerabile. Din banii administraţiei publice şi ai Comisiei Europene se finanţează Centrele de Resurse pentru Tineret (care au săli de sport, computere, biblioteci) şi Cluburile de Interese ale Tinerilor. De asemenea Incubatorul ONG-urilor de tineret care dispune de sediul primăriei şi se desfăşoară multe activităţi.
3. Sfera de reprezentare a intereselor tinerilor reprezentată de Masa Rotundă Regională sau Consiliul Regional al Tinerilor care conlucrează cu Consiliul pentru Afaceri de Tineret care e alcătuit din 12 persoane: 6 preşedinţi de ONG şi 6 deputaţi regionali, care e şi comisia de co-management. Bugetul anual pentru tineret al municipiului Vilnius este de 175 000 euro şi 90 000 euro pentru 600 000 de populaţie dintre care 25 % sunt tineri cetăţeni.

Apoi vizita a continuat la Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii din Republica Lituania, unde s-au prezentat priorităţile în domeniul politicilor de tineret:
– Incluziunea socială a tinerilor;
– Implementarea Strategiei Naţionale pentru Tineret;
– Principiile de lucru: co-management, subsidiaritate, voluntariat, autoconducere, comunicare, cooperare intersectorială;
– Legea Tineretului cu un Plan de implementare pe un termen lung;
– Promovarea participării tinerilor în proiecte europene;
– Informarea tinerilor în domeniul de interes şi dialog constructiv;
– Implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse;
– Crearea mediului favorabil de dezvoltare a tinerilor;
– Angajarea tinerilor în cîmpul muncii;
– Îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru tineret;
– Sporirea gradului de participare a tinerilor inclusiv a ONG-urilor şi Centrelor de Resurse pentru Tineri;
– Spaţiul deschis pentru tineret e orice instituţie care are o sală pentru tineret ca să se adune şi să se delecteze oricînd ei doresc cu activităţi după necesităţile şi condoleanţele tinerilor. Aceste instituţii – spaţii pentru tineret sunt ale primăriei.

În ziua de 09 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a vizitat Agenţia Naţională pentru implementarea Programului „Tineri în Acţiune”, unde zilnic se primesc aplicaţii de la ONG-uri pentru suport financiar pentru proiecte. Asemenea agenţie e în fiecare ţară UE cu direcţii strategice:
1. Iniţiative ale tinerilor;
2. Schimburi de tineret;
3. Suport pentru tineri;
4. Voluntariatul tinerilor.
Agenţia oferă suport organizaţiilor pentru tineret în proiectele ce ţin de colaborarea internaţională şi domeniile Strategiei Naţionale pentru Tineret. Agenţia e condusă de un Consiliu de Administraţie care 50 % sunt reprezentanţii Ministerului Securităţii Sociale şi 50 % LiJot. În anul 2012 au primit 380 de aplicaţii de proiecte spre finanţare şi au fost finanaţate 170 proiecte, bugetul unui proiect este de 18 – 20 mii euro. Pentru a obţine finanţare un proiect trebuie să aibă co-finanţare. Agenţia desfăşoară acţiuni de colectare de fonduri pentru tineret, acţiuni caritabile, concerte.

Apoi vizita a continuat la Departamentul Afaceri pentru Tineret al Ministerului Securităţii Sociale şi Muncii, care are 3 direcţii: 1. Programe pentru Tineret; 2. Programe internaţionale; 3. Finanţe, care ţin legătura cu coordonatorii regionali pentru afaceri de tineret şi desfăşoară un dialog structurat între APL şi ONG, cu metodologia de îmbunătăţire a capacităţilor profesionale a coordonatorilor de tineret, care conlucrează cu coordonatorii pentru tineret din cele 60 de municipalităţi – raionane, care scriu rapoarte pe anul care a trecut şi programul de acţiuni pentru tineret pentru anul următor. Coordonatorul afacerilor pentru tineret este instrumentul de colaborare dintre Departamentul Naţional şi municipalitate, ONG-uri, tineretul – sistem eficient de coordonare şi verificare. Fiecare coordonator de tineret elaborează cu tinerii Strategia Locală pentru Tineret – parte a Strategiei de Dezvoltare a Municipalităţii. Bugetul pentru Tineret este o linie separată în bugetul municipalităţii. La nivel naţional toţi coordonatorii din 60 de municipalităţi se întrunesc în Asociaţia Naţională a Coordonatorilor de Tineret, care obţin fornduri de la Uniunea Europeană şi specialiştii se adună şi se instruiesc prin schimb de experienţe. Departamentul Naţional şi Asociaţia coordonatorilor lucrează asupra Legii Tineretului, Strategiei Naţionale a Tineretului 2011 – 2019, cu Planul de Acţiuni pentru 3 ani şi tot 1 dată la 3 ani se elaborează un nou plan. Consiliul Afacerilor pentru Tineret – structură de co-management cu caracter consultativ care oferă recomandări Departamentului Naţional cum să activeze. Consiliul se întruneşte 1 dată la 3 luni şi în componenţa sa intră 12 persoane – 6 delegaţi de Guvern şi 6 de Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania. Există un Acord de Colaborare între Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii şi Comisia Europeană pentru co-finanţarea proiectelor pentru Tineret.

În ziua de 10 februarie 2013 specialistul de tineret Victor Pletosu a vizitat Municipalitatea Utena, unde a participat la Masa Rotundă a ONG-urilor a municipalităţii Utena, sunt prezente 20 de preşedinţi de ONG-uri, moderatorul şedinţei este doamna Juste RUDOKIENE, coordonatorul de afaceri pentru tineret al Municipalităţii Utena. Discuţia a fost asupra activităţilor pentru tineret:
– Organizarea Adunării Generale a ONG-urilor cu elaborarea Discuţiilor, Poziţiilor, Rezoluţiilor. Organizarea Forumurilor de vară şi iarnă al tinerilor. Organizarea Galei Premiilor pentru Tineret, cu genericul: ,,Seara mulţumirilor” cu organizaţiile şi partenerii pentru tineret. Organizarea Summit-ului şefilor organizaţiilor cu discutarea proiectelor pentru tineret;

Vizita de studiu ,,Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi naţional” a fost organizată de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Lituania şi s-a desfăşurat la cel mai înalt nivel în perioada 04 – 10 februarie 2013, mun. Vilnius, Republica Lituania. De asemenea vizita şi-a atins obiectivele de realizare a schimbului de experienţe între ţările UE şi Republica Moldova în promovarea cetăţeniei active la nivel local şi naţional, de promovare şi aplicare a bunelor practici din ţările UE în dezvoltarea structurilor de participare la nivel local şi naţional, de sporire a gradului de participare a tinerilor din raionul Ialoveni la procesul de luare a deciziilor în domeniul politicilor de tineret, de promovare a mecanismelor de participare a tinerilor la procesul decizional.
Prin urmare, în rezultatul vizitei îmi propun să realizez în parteneriat cu societatea civilă:
1. Dezvoltarea consiilor locale ale tinerilor şi crearea consiliului raional al tinerilor;
2. Organizarea Forumului Consiliilor Locale ale Tinerilor în Ziua Guvernării Tinerilor;
3. Crearea comisiilor locale pentru tineret;
4. Organizarea unei Şcoli de Vară cu tinerii din raioanele republicii;
5. Organizarea Festivalului Tinerilor Activi;
6. Festivalul ONG-rilor;
7. Festivalul Teatrului Social;
8. Festivalului Tinerilor Ecologişti;
9. Festivalului Tinerilor Iubitori de Artă ,,Aprinde steaua numelui tău”;
10. Forumul Tinerilor Antreprenori;
11. Forumului Cunoştinţelor Europene: ,,Tînărul cercetător – promotor al valorilor europene”;
12. Festivalul Tinerilor Familii ,,Tu eşti altarul vieţii mele”.

Victor PLETOSU,
specialist principal,
Aparatul Preşedintelui Raionului Ialoveni

Acest articol a fost publicat în NOUTATI. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.